Marta Czachor

Marta Czachor

Nauczyciel grupy 0, logopeda.

Absolwentka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, filologii polskiej oraz logopedii. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w żłobku na stanowisku logopedy i wychowawcy, jak również prowadząc indywidualne zajęcia z dziećmi w normie rozwojowej oraz z różnego rodzaju deficytami lub niepełnosprawnościami. Odbyła szereg praktyk w szkołach, przedszkolach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Każde dziecko jest dla niej jednostką indywidualną, która posiada swoje własne potrzeby i oczekiwania. Dlatego też, w swojej codziennej pracy stara się wspomagać rozwój podopiecznych w każdym z jego aspektów, starając się być jednocześnie przewodniczką w trudach dorastania. Jej nadrzędnym celem jest wychowywanie i nauczanie dzieci w duchu uczciwości, empatii i odpowiedzialności za drugiego człowieka.