Adriana Piękoś

Adriana Piękoś

Asystent nauczyciela w grupie przedszkolaków.

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pedagogika, specjalność profilaktyka społeczna i resocjalizacja. W przedszkolu pomaga nauczycielom w realizowaniu zadań wychowawczych i dydaktycznych, a także w sprawowaniu pieczy nad dziećmi, zwłaszcza tymi, które podczas pobytu w placówce przedszkolnej wymagają zwiększonej uwagi i troski ze strony opiekunów. Jej zdaniem nie ma nic cenniejszego niż szczęście i radość  podopiecznych, dlatego  głównym celem w pracy jest stworzenie atmosfery pełnej, radości, otwartości, ciepła i poczucia bezpieczeństwa.