Nauka przez zabawę!
Spełniamy wysokie wymagania.

Przykładamy najwyższą uwagę do poziomu edukacji, a cele realizacyjne staramy się uzyskać poprzez zabawę.

Korzystamy z wielu programów i metod, które ułatwiają dziecku zrozumienie otaczającego świata. Jednym z naszych celów jest bardzo dobre przygotowanie dzieci do obowiązków szkolnych. Proces ten rozpoczynamy już od grup najmłodszych.

Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programy własne.

Wykorzystujemy różne metody i formy aktywizacji:

  • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda ta ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia siły i sprawności, współdziałania z drugą osobą,
  • pedagogika zabawy — Klanza. Celem jest wzbogacenie form pracy w grupie, umożliwienie aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie,
  • metoda Dobrego Startu. Założeniem tej metody jest wszechstronny rozwój psychoruchowy dziecka. Dziecko łącząc różne rodzaje aktywności śpiewa, słucha, rysuje, dotyka, pisze, wykonuje ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe,
  • dziecięca matematyka wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Zaletą tej propozycji jest uwzględnienie emocji dzieci, poprzez te zajęcia doskonalą umiejętności matematyczne i uczy się pokonywać trudności,
  • „Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu” M. Zatorska, A.Kopik,
  • założenia pedagogiki Montessori (rozwijanie samodzielności i samoobsługi wśród dzieci podczas pobytu w przedszkolu).