ZAJĘCIA TANECZNE

Nauczanie tańca w naszym przedszkolu polega na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańca. Taka forma nauki ma na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudniejszych kroków i ewentualnych choreografii. Dzieci ze szczególnymi zdolnościami i zamiłowaniem do tańca znajdują u nas bardzo dobre warunki do rozwijania swoich ukrytych umiejętności. Jednocześnie zabawy z tańcem w wyjątkowy sposób urozmaicają czas spędzony w przedszkolu łącząc funkcję edukacyjną z zabawą.

Co rozwijamy?

  • sprawność ruchową,

  • koncentrację uwagi i koordynację wzrokowo-ruchową,

  • orientację w schemacie własnego ciała,

  • estetykę i harmonię ruchu.

Zajęcia prowadzi instruktora ze szkoły tańca "Dirty Dance Studio" w Mielcu.

LOGOPEDIA

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne prowadzone są w formie terapii indywidualnej oraz zespołowej. W celu zaplanowania terapii prowadzimy badanie mowy dziecka pod kątem artykulacji głosek, sprawności i budowy narządów artykulacyjnych oraz słuchu fonematycznego i fonetycznego.

Co rozwijamy?

  • umiejętności komunikacyjne,
  • percepcję słuchową i wzrokową,
  • umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi,
  • myślenie przyczynowo-skutkowe.

Terapia logopedyczna prowadzona jest przez wykwalifikowanego neurologopedę - panią Anetę Filas.

JĘZYK ANGIELSKI

Nasze przedszkole wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców i dzieci wprowadzając naukę języka angielskiego już od grupy najmłodszej. W pracy z maluchami lektor wykorzystuje nowatorskie metody nauczania. Dzieci uczą się poprzez zabawę w grupie oraz doświadczenie. Lektor wykorzystuje m.in. popularne zabawy przedszkolne do rozwijania ich umiejętności językowych. Ponadto w czasie zajęć lektor pracuje z dostępnymi zabawkami jak również inicjuje sytuacje występujące w życiu codziennym.

Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb oraz zainteresowań dzieci, które podczas nich poznają m.in. świat zwierząt, kolorów, kształtów, zabawek, uczą się słownictwa dotyczącego garderoby czy jedzenia, poza tym przyswajają wiedzę związaną ze zwyczajami panującymi w krajach anglojęzycznych.

Zajęcia z języka angielskiego w naszych placówkach prowadzi pani Izabela Rudolf.

RELIGIA

W wieku przedszkolnym budzi się w dziecku świadome życie duchowe. Okres ten charakteryzuje się szczególną duchową otwartością i gotowością religijną.

Katecheza w okresie przedszkolnym ma charakter wychowawczy zwracający uwagę na rozwój życia wiary jak: zmysł ufności, daru z siebie, prośby, radosnego uczestnictwa.

Celem podstawowym katechezy jest wprowadzenie wychowanka w kulturę i wartości chrześcijańskie. Religia w naszym przedszkolu prowadzona przez katechetkę odbywa się raz w tygodniu dla dzieci, których rodzice wyrazili zgodę.

Zajęcia religii w naszych placówkach prowadzi pani katechetka Celina Szymańska.