Daria Bieniek

Daria Bieniek

Nauczyciel, terapeuta.

Ukończyła pedagogikę specjalną z zakresu oligofrenopedagogiki oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie studiuje pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest wesołą, ale też opanowaną i cierpliwą osobą. Odkąd pamięta wiązała swoją przyszłość z pracą z dziećmi. Interesuję się edukacją przedszkolną i opieką nad dziećmi zdrowymi i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a także analizą porównawczą systemów edukacyjnych i wszelkimi rozwiązaniami stosowanymi w ich zakresie w różnych krajach europejskich. W Przedszkolu „Mistrzowie Zabawy” pracuje z dziećmi z młodszej grupy przedszkolnej oraz wedle potrzeb wspiera specjalistów w diagnozie potrzeb dziecięcych. Czas z nimi spędzony daje jej mnóstwo radości, satysfakcji oraz okazji do zdobywania nowych doświadczeń, które z pewnością okażą się pomocne w dalszej pracy.