Ewelina Bogdan

Ewelina Bogdan

Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, wychowawca grupy 1.

W 2014 roku ukończyła ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej wraz z przygotowaniem pedagogicznym, a także na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obecnie kończy studia podyplomowe również z zakresu pedagogiki, tym razem o specjalności oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna.
Swoją wiedzę pedagogiczną zdobywa jednak nie tylko na studiach, ale też na różnorakich kursach i szkoleniach. Swoją praktykę pedagogiczną zaczęła już na studiach jako wychowawca kolonijny oraz animator. Angażowała się również w różne konferencje naukowe jako członek koła naukowego „Resocjalis” i „Volontarius” w Krakowie.

Szczerze kocha pracę z dziećmi i kompetentnie do niej podchodzi. Ceniona przez swoich podopiecznych za opiekuńczość, pozytywne nastawienie, wyrozumiałość i indywidualne podejście do każdego dziecka. Podziwia dzieci za ich szczerość oraz spontaniczność. Uważa, że dzieci patrzą głębiej niż my — dorośli. Wie, że dzieci są ciekawe świata i mają dużo potencjału w sobie, co stara się wykorzystać inicjując ich do różnorakich zadań, wyzwań i zabaw.