Fatima Burdzel

Fatima Burdzel

Nauczyciel, wychowawca.

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na WSH w Radomiu, obecnie studiuje pedagogikę terapeutyczną i oligofrenopedagogikę. Jest wychowawcą w młodszej grupie przedszkolnej. Zarówno na studiach, jak i w trakcie pracy zawodowej zdobyła wiele doświadczeń dotyczących pracy z dziećmi. Podejmuje też działania w kierunku wzbogacania warsztatu pracy i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych, uczestniczy w szkoleniach kursach oraz warsztatach pracy. Jest osobą optymistyczną i entuzjastycznie nastawioną do życia oraz innych ludzi, a w szczególności do dzieci, obdarzoną wyjątkowym poczuciem humoru i radością życia.