Patrycja Robak

Patrycja Robak

Wychowawca grupy żłobkowej, posiada uprawnienia zawodowe do pracy z dziećmi w myśl ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat 3.

Jest w trakcie studiów pedagogicznych o specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Swoją wiedzę pogłębia poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Praca jest dla niej pasją zaraz obok muzyki, która również jest dużą częścią jej codziennego dnia z dziećmi. W kontaktach z dziećmi stara się wykazywać empatią — dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje swych małych podopiecznych. W swoich podopiecznych docenia kreatywność i zaangażowanie oraz stara się motywować do samodzielności. Bardzo ważna jest dla niej atmosfera — stara się, by zawsze była pełna ciepła i szacunku. Z wielką satysfakcją i dumą obserwuje codzienne postępy żłobkowiczów w różnych obszarach. Są to niezapomniane chwile, które wynagradzają trud tej pracy oraz na długo zostają w pamięci.